Roze bloemen bloesem

Leven Vieren

Rituelen rondom overgangsmomenten

Het leven is er om gevierd te worden. Daar geloof ik in. En dan bedoel ik niet alleen, hoe heerlijk ook, feest vieren. Dan bedoel ik dat alle aspecten van het leven voluit geleefd mogen worden. Gevoeld, gezien, gehoord. Beleefd met aandacht. Vrij en feestelijk, maar ook soms juist stil en ingetogen. Het leven is een mysterie. We kunnen het nooit helemaal vatten of begrijpen. Vieren raakt oudere lagen in ons aan. Oerlagen van mens zijn die gaan over onze plek in het grote geheel, over creatie en overgave, de zin van ons leven en onze intrinsieke verbondenheid met de natuur. 

Mensen hebben altijd al leven gevierd. Geboorte en dood, huwelijk en andere momenten van transitie die vragen om er heel bewust bij stil te staan. Overgangsrituelen werden en worden gevierd om van de ene fase in het leven naar de andere te gaan. Bij het volwassen worden bijvoorbeeld, bij moeder worden of een bepaalde belangrijke maatschappelijke functie aanvaarden.


Op die momenten van overgang zijn wij ons ervan bewust dat ons leven in beweging is. We laten het oude los en verwelkomen het nieuwe. We zetten een stap met een bewuste intentie. Kiezen een richting. Gaan voor bepaalde waarden die voor ons van wezenlijk belang zijn. Liefde bijvoorbeeld. We volgen ons verlangen om voluit te leven. Helemaal onszelf te zijn. Een proces dat nooit klaar is. Wij mensen zijn altijd in ontwikkeling. Tot aan onze dood. Maar soms realiseren we ons dat terwijl we onderweg zijn we in wezen ook al thuis zijn. Dat doet vieren met ons. Stil staan. Een moment in de tijd nemen om ons te verbinden met de eeuwigheid. Voelen waar we staan te midden van dat grote Mysterie.

Mijn aanbod heeft alles te maken met leven vieren. Met liefde vieren, als je gaat trouwen, heel bewust voor elkaar kiest. Als je moeder wordt en dit wilt vieren met een Moeder Blessing. Met het vieren van het leven van een dierbare die overleden is en je verbondenheid met hem of haar. Met vrouw zijn vieren, op heel veel verschillende manieren in alle belangrijke vrouwelijke overgangsmomenten van de bloedmysteriën. Bij de overgang naar elderschap bijvoorbeeld, of bij de eerste menstruatie en het binnen treden van je vrouw zijn. In de Priestess Life training werken we met deze rituelen, maar ik kan je ook helpen om een mooi en diepgaand ritueel vorm te geven en te begeleiden als priesteres en levensbeschouwelijk begeleider/theoloog. Met veel zorg en aandacht begeleid ik overgangsmomenten op een rituele manier om het leven te eren, vieren en recht te doen aan de diepte en de verbondenheid ervan. 

Neem contact met mij op

shutterstock_530749504.jpg