Image by Charlotte Harrison

Soul of Sex

Seks en de Ziel

Menselijke seksualiteit heeft zich ontwikkeld vanuit een religieus ritueel. Een ritueel om in samenwerking met de goden, met het onzichtbare, het mysterie, vruchtbaarheid op en aan te roepen. Religieus in de zin van de letterlijke betekenis van het woord, herverbindend, een ritueel van verbinding en verbondenheid bevestigen en vieren. In later tijden had seks dan ook een plek in de tempels. Seksualiteit werd gezien als een manier om ons met het goddelijke te verbinden. De hogepriesteres had in het ritueel van het heilig huwelijk gemeenschap met de koning die daarmee liet zien de Godin van het Land te zullen eren, liefhebben en zijn verantwoordelijkheid te nemen om te zorgen voor een goede oogst, vrede en welzijn van de bevolking. 

In de loop van de geschiedenis werd seks steeds meer uitgebuit om het helende, herverbindende effect dat het heeft. De tempelpriesteressen verdwenen. Seks was vooral nog handelswaar, werd verbonden met geld en eigendom. Steeds meer kwam er een scheiding tussen religie en seksualiteit. Religieuze instanties probeerden de grote kracht van seksualiteit, die ons met de aarde en met elkaar verbindt, te controleren en overstijgen. Tegenwoordig bevinden we ons misschien wel op het toppunt van die uitbuiting van de kracht van seksualiteit. Ondanks de seksuele revolutie. Seks is op grote schaal ontdaan van haar ziel. Wordt benut om de hormonale effecten. Wordt door velen gezien als alleen fysiek, materieel. Met het loslaten van religie zijn we ook het religieuze karakter van onze seksualiteit kwijtgeraakt. De spiritualiteit van onze seksualiteit. 

We hebben een heleboel op te halen wanneer we ons opnieuw willen verbinden met de helende kracht van onze seksualiteit. Soms herinneren we ons de vanzelfsprekende verbondenheid van lust en liefde. Hebben we mystieke, spirituele seksuele ervaringen. Soms weten we diep van binnen van het bestaan hiervan, voelen we het aan onze botten en in al onze cellen. Maar hebben we er geen context voor meegekregen. Geen plek waar onze seksualiteit er in haar volle glorie mag zijn. Soms verlangen we naar meer, naar de diepte, maar ook naar heling van de diepe pijn die we individueel en collectief hebben op het gebied van seksualiteit. Verlangen we naar verzachting, verdieping, bevrijding van delen van onszelf die er ooit niet konden zijn. Die onder het tapijt moesten, niet belichaamd en geleefd konden worden. 

In deze tijd worden plekken gecreëerd om bezielde seksualiteit weer uit te nodigen in ons leven. Om volop en voluit aanwezig te zijn in ons lichaam en onze relaties. We integreren oude wijsheid uit het Oosten met die van het Westen. Hoeden cirkels en helende heilige ruimte om ons weer te verbinden met wat nog steeds ons bestaansrecht is. Seksualiteit genieten als een liefdevol ritueel van samen zijn, van vruchtbaar zijn voor wat het leven door ons heen laat komen. In onze unieke fysieke vorm als een tempel ons te openen voor heling en herverbinding. Dat vraagt soms om het vrijlaten van onze wildheid, onze lust in een bedding van liefde. En soms om verzachting, vertraging, terugkeren naar de onschuldige basis waar onze seksualiteit nog heel is. Uitgaat van waar we zelf blij van worden en van gaan stromen, in plaats van wat ons daar allemaal over is verteld. 

Bezielde seksualiteit weer gaan leven vraagt om verantwoordelijkheid nemen voor onze kwetsuren, voor hoe we omgaan met onze levensenergie en het geschenk van onze magische seksualiteit. In de jaartraining Soul of Sex creëer ik met jou een veilige ruimte voor onderzoek, voor zusterschap, voor jezelf terugvinden als het prachtige seksuele wezen dat je bent. Jouw unieke behoeftes weer serieus te nemen en er vorm aan te geven. Jouw seksualiteit nieuw leven in te blazen en een tempel te creëren voor haar kracht. 

IMG_20220120_145119_495.jpg