Vrouwelijke Spiritualiteit

De vrouwelijke weg

Het pad van de vrouw draait niet om het vinden van verlichting en onthechting van aardse zaken. Niet om het verslaan van draken of het beheersen van alles wat natuurlijk is. De vrouwelijke weg is een pelgrimstocht naar binnen. Een queeste naar de bron in onszelf. Een duik in de diepte.

Vrouwelijke spiritualiteit is je laten vallen, stil vallen, luisteren, jezelf laten desintegreren om weer terug te vinden wie je werkelijk bent. We vinden onze schatten in het donker, in onze schaduw, in onze wildheid, in het licht van de maan.

De weg van de vrouwelijke pelgrim leidt ons terug. Terug naar ons lichaam, naar de natuur, naar onze zusters en broeders, terug naar de diepe verbinding die we ooit ergens zijn kwijtgeraakt. Het gaat om het terugvinden van onze stem, onze creativiteit, onze seksualiteit, onze heelheid en onze levensstroom. Ons eigen unieke verhaal vertellen vanuit onze diepere waarheid en wijsheid.

De vrouwelijke weg is de weg naar thuis zijn op Aarde, gedragen zijn door de Aarde, geland tot diep in ons bekken. Steeds opnieuw terugkeren naar daar waar we vandaan zijn gegaan. Ons lijf. Ons land. De donkere grond waarvanuit alle leven onstaat. Onze baarmoeder en de plek waar we leven. De verbondenheid van hoofd, hart en bekken. 

Onderweg vinden we onze zusters terug, hervinden we onze stem, sluiten we vrede met de draak die onze schat bewaakt. We leren opnieuw bewonen en maken een warm thuis voor onszelf en anderen. Om te gedijen, te floreren, te lachen en te huilen. Een plek waar alles welkom is. Een warm kom maar hier. Een belofte van wedergeboorte.

Vrouwelijke spiritualiteit is het pad van de herfst en de winter, van water en aarde. Het pad van cyclisch leven met de lente en de zomer mee. Een weg die zowel mannen als vrouwen gaan. De reis naar binnen om bezield en bekrachtigd weer naar buiten te komen. Op te staan voor alles wat van waarde is. De wereld en onszelf te laten bloeien vanuit onze wortels, verbonden met de diepste bron.

nature-254951_1920.jpg

 In de Priestess Life training, het Soul of Sex jaartraject 
en de workshops, cursussen en retraites die ik geef,
is de vrouwelijke weg de basis.

Die gaat over herinneren en weer thuis komen bij jezelf.
Over je sensitiviteit, je ongetemde kracht en jouw unieke weg omarmen.
Jouw natuurlijke wijsheid en verbonden zijn op de voorgrond zetten in je leven.
 
Dat wat je in kwetsbare tijden verstopt hebt opduiken en in ere herstellen.
Jouw vrouw zijn koesteren en belichamen waarvoor jij hier bent.   

IMG_20200803_124856_edited.jpg

Herstory

We zijn allemaal opgevoed met het verhaal van onze collectieve geschiedenis. Vaak niet bewust van dat dit een verhaal is en niet per se een volledige weergave van de werkelijkheid. Er zijn ook andere verhalen te vertellen dan die van legers, koninkrijken en wie er won op een bepaald moment. Naast de historie, 'his story', die veelal gaat over mannen en wat voor hen belangrijk was, duiken we in onze tijd de herstory weer op. Het verhaal van vrouwen, van hen die in de geschiedenisboeken niet gezien of benoemd worden. Het verhaal van dat wat er ook was, maar dat niet geëerd werd of zelfs in het openbaar geleefd. 

In deze tijd keren we, vrouwen en mannen, samen terug naar onze wortels. Naar tijden waarin we nog in verbondenheid leefden met de natuur. Waarin het vrouwelijke geëerd werd als goddelijk, net zoals het mannelijke. We vertellen de oude verhalen opnieuw om er een andere toekomst mee te weven. Omdat we verlangen naar de harmonie, die we ergens diep van binnen nog kennen, al is het begraven onder dikke lagen stof. Daarom keren we terug naar de rituelen, symbolen en krachtplekken van onze verre voorouders. Beoefenen we neo-sjamanisme en gaan we weer meer met de seizoenen mee leven. We herinneren ons de tijd van de tempels, van priesteresschap en leven in toewijding aan de Godin van het Leven. 

En met dat herinneren, realiseren we ons dat we hier en nu verbonden zijn met alles om ons heen. Erkennen we onze gezonde onderlinge afhankelijkheid weer, naast onze op zichzelf staande kracht. Met het herinneren, nemen we weer tijd voor inkeer, reflectie en bezinning. Wordt niet alleen het jeugdige gevierd, maar ook de oude wijze, die weet van de poorten van initiatie, die vele doden is gestorven en evenzoveel keer weer is opgestaan. We gaan het godinnelijke weer ervaren in ons lichaam, worden weer levendig en vrij. Schrijven nieuwe verhalen waarin het vrouwelijke, het mannelijke en het natuurlijke in een ieder weer samengaan. Vieren meer en meer de bezieling van ons hele bestaan. 

Hoe ga jij jouw verhaal verder vertellen? Waar gaat het heen, waarnaar ben je onderweg? En terwijl je dat bent, ervaar je dat je helemaal hier bent? En hoe onder de lagen aan de oppervlakte ook in jou de verbondenheid leeft, de passie en het eenvoudige plezier van levend zijn? Welkom in de cirkel van vrouwen met jouw verhaal, jouw herinneren en weer voluit gaan belichamen. 

117336551_3110193085685020_8208920097684